איך עזרה האש של איציק סעידיאן לפיצוי הלוחמים שצללו במי הקישון?

לאחר 20 שנים של מאבק, החליט משרד הביטחון להכיר בכל הלוחמים שצללו בקישון כנכי צה"ל. יו"ר עמותת לוחמים