חדשות NOW משפט – 26.11.15

בית המשפט העליון קבע שניתן לבטל פסק דין בערעור עקב טענה לפסלות שופט המועלית בדיעבד. בית המשפט המחוזי