איש המעש – הראיון המלא

ארנון למפרום על ספרו – "לוי אשכול: ביוגרפיה פוליטית" בהוצאת רסלינג.