"יומן משפטי", מהדורה מספר 3, 18.5.21

מהדורה נוספת של "יומן משפטי", מגזין טלוויזיה אינטרנטי מקצועי המיועד לקהילת עורכי הדין בישראל ולכל מי שעוסק ומתענין