מה זה מישחוק?

"מישחוק הנו תחום בעולם החינוך והכלכלה שלפיו יש להניע לפעולה באמצעות מישחוק", מסבירה נטעלי קרפל את פירושה של