Demo Image

פרופ' אורן גזל אייל – האם יש יותר פושעים היום מבעבר?

פרופ' אורן גזל אייל הוא ראש המרכז לחקר הפשיעה שמציג לנו את עולם המשפט מנקודת מבט שונה. נדמה