על בטיחות בעבודה

ניר נווה, מנכ"ל נוה-בגדדי, מתייחס בראיון ב"שיחה יומית בזום" לנושאים שונים הקשורים בבטיחות בענף הבנייה. לאור ריבוי תאונות