חברי ועד עובדים ועורכי דינם, שימו לב לפסק הדין של בית הדין לעבודה בענין המרכז האקדמי לב

פסק דין של בית הדין לעבודה שפסק פיצויים בנושא התארגנות עובדים- הן ליו"ר הועד והן לארגון המייצג. ראיון