לא צריך לקום פעמיים בלילה…

גברים ונשים רבים מכירים את התופעה המטרידה… מדי לילה הם קמים פעמיים, ואולי יותר, ורצים לשירותים. תמר סופר,