משפט חוזר לרומן זדורוב: על משפטים חוזרים והרשעות שווא בישראל

על רקע המשפט החוזר לרומון זדורוב – ראיון עם ד"ר רתם רוזנברג-רובינס, חוקרת משפטים חוזרים והרשעות שווא. לכל