האם יפונו המפעלים המזהמים ממפרץ חיפה תוך עשור?

ועדת המנכ"לים של משרדי הממשלה החליטה לפנות את המפעלים המזהמים ממפרץ חיפה תוך עשר שנים. האם זו בשורה