האסון במירון: מי יחקור את מי?

ועדת חקירה ממלכתית או בדיקה של מבקר המדינה? מי צריך לחקור את האסון במירון? ואיך נכנסת המחלקה לחקירות