האם ישנה רחוב יפה נוף את פניו?

פרויקט בניה חדש ברחוב הנשיא-יפה נוף עשוי לשנות לחלוטין את פניו של האזור. דיירי הרחוב מתנגדים לבניה ולהתנגדות