מה זה יפוי כח מתמשך?

מי לא היה רוצה לדאוג לעצמו בהמשך חייו, כאשר הוא עדיין יכול לעשות זאת. עכשיו זה אפשרי באמצעות