השופט אלרון בפסק דין תקדימי מגדיר כללי החיפוש בטלפונים

מאת אמיר גילת   בהחלטה תקדימית קבע הבוקר שופט בית משפט העליון, יוסף אלרון,  מבחנים וכללים לעריכת חיפוש