"עדשה מקומית", מהדורה 19, 15.7.21

מהדורה מיוחדת של "עדשה מקומית" בעקבות ההתפתחויות הפוליטיות האחרונות בעיר. חברי "מועצת השינוי" במועצת העיר שהפכו את המועצה