מה צריכה ללמוד חיפה ממבצע "שומר החומות" והשלכותיו?

איך הגיעה חיפה למצב שבו התערער הביטחון האישי של התושבים? מה צריך היה לעשות ומה עוד צריך לעשות