יומן משפטי, מהדורה 10, 22.7.21

היום ב"יומן משפטי"- *פסק דין של בית הדין לעבודה שפסק פיצויים בנושא התארגנות עובדים- הן ליו"ר הועד והן