למה אין "חוק דרומי" לנשים שרוצחות את בעליהן המכים?

למה אין הגנה בחוק לנשים שרוצחות את בעליהן המכים? למה יש "חוק דרומי" למי שהורג פורץ שחודר לביתו