רותי נחמני מדברת

רותי נחמני נאבקה במשך שנים על זכותה להיות אמא. רצונה להשתמש בעוברים המוקפאים הגיע עד בית המשפט העליון