הפנים מאחורי פסקי הדין: רותי נחמני, פס"ד נחמני דנ"א 2401/95

רותי נחמני נאבקה במשך שנים על זכותה להיות אמא. רצונה להשתמש בעוברים המוקפאים הגיע עד בית המשפט העליון