Demo Image

למה היהודים אומרים: בלי עין הרע?

מכירים את אלו שכל הזמן חוששים מעין הרע? מסתובבים חמסה, שום ובצל? אומרים טפו טפו טפו ואפילו יורקים?