Demo Image

איזו מהפכה נדל"נית מתרחשת במגזר הכפרי?

איזה החלטות יצרו את השינויים? מה המשמעות לבעלי הקרקעות? כיצד ניתן למנף את ההחלטות החדשות על מנת ליצור