התארגנות במועצת עיריית חיפה להדחת קליש

חברים במועצת עיריית חיפה החלו להתארגן במטרה לנסות ולהביא להדחתה של ראש העיריה עינת קליש-רותם, עוד לפני הבחירות