כיבוש חיפה בשנת 1948: הקרב שלא היה

ערב פסח תש"ח, אפריל 1948: חיפה נכבשת ע"י ההגנה. ההיסטוריון ד"ר אורי מילשטיין שחוקר את שדות הקרב של