למה רואים כל כך אניות בנמל חיפה?

מצור ימי- זו אולי ההגדרה הקולעת ביותר לה שמתרחש בימים האחרונים בנמל חיפה. אניות רבות עוגנות במפרץ חיפה,