המתכנן הפיננסי הנבחר

"השוק הפיננסי בריאיון מיוחד עם ארז לוי CFP על תכנון פיננסי הלכה למעשה הפרק יעסוק בהצגת המקרה שזכתה